Sortowanie odpadów

Akcje promujące konieczność sortowania odpadów, trwają już od kilku lat. Nadal jednak specjalnie zaprojektowane i umieszczane przy dużych skupiskach mieszkalnych kosze, stoją bardzo często puste. Świadomość istotności tej czynności jest u nas w dalszym ciągu zbyt niska. Odbieramy tylko te bodźce, które działają natychmiast, nie myślimy natomiast przyszłościowo. Za kilka, czy kilkanaście lat, naszą planetę pokryją stery śmieci, które z dnia na dzień będą rosły, gdyż czas ich rozkładu znacznie przewyższa możliwości składowania. Gdyby jednak osobno wyrzucać plastiki, szkło, papier i metal, z surowce te można by wykorzystać powtórnie i dzięki temu uniknąć przykrego kłopotu. Oczywiście wymaga to zagospodarowania większej ilości miejsca w domu, aby te odpady móc swobodnie sortować, jednak nie jest to niemożliwe. Problem długiego czasu rozkładu odpadów, dotyczy przede wszystkim pojemników i folii plastikowych. Czas potrzebny na pozbycie się ich to około kilkuset lat, dlatego warto zadbać, aby chociaż te elementy znalazły się w specjalnym, wyznaczonym do tego celu pojemniku.

Dodaj komentarz