Ochrona ekosystemu

Stan w jakim znajduje się otaczająca nas przyroda, jest często całkowicie przez nas ignorowany. Tam, gdzie pojawia się człowiek, wszystko co naturalne i piękne powoli zanika, ustępując miejsca nowym budowlom i konstrukcjom. Ochrona ekosystemu, na który składa się nie tylko świat roślin, ale również zwierząt, powinna być priorytetem w planowaniu przestrzennym. Każdego roku ginie wiele rzadkich gatunków, a ich ratunek lub odnowa jest niemożliwa. Wynika to z faktu, iż środowisko w którym przychodzi im żyć, nie stwarza odpowiednich dla rozwoju warunków. Ekolodzy walczą więc zaciekle, kontrolując miejsca budowy autostrad i ostrzegając przed zagrożeniami. Przez wielu ich działalność jest ignorowana, lub wręcz wyśmiewana, jednak nie ustają oni w działaniach. Gdyby przeanalizować osiągnięcia ekologów w ciągu ostatnich kilku latach, bez wątpienia dostrzec można same plusy. Ochronili wiele gatunków roślin i zwierząt przed unicestwieniem. Warto więc zastanowić się nad tym jak my możemy przyczynić się do ochrony środowiska i drobnymi krokami rozpocząć tę działalność.

Dodaj komentarz