Ekologiczne działy

Nasza planeta posiada wiele gatunków roślin i zwierząt. Posiada również wiele ekosystemów, które są ciągle niszczone przez chemikalia i gazy uwalniane cały czas do naszej planety. Ze względu na różnorodność naszej planety ekologia została podzielona na różne działy, dzięki którym każda osoba może zająć się określoną strefą naszej planety. Dzięki synekologii możemy dowiedzieć się o funkcji ekosystemów oraz o organizmach bezpośrednio oddziałujących na środowisko. Ekologią samych organizmów oraz oddziaływaniem na nie środowiska abiotycznego zajmuje się autekologia. Są to jednak podziały ze względu na środowisko natomiast, jeżeli chodzi o naukę ekologii, możemy spotkać się z takimi działami jak ekologia ewolucyjna czy opisowa, które są używane przeważnie w różnego typu badaniach oraz na zajęciach w szkole wyższej.

Dodaj komentarz