Ekologia w warsztacie samochodowym

W warsztatach samochodowych niestety nie da się uniknąć wycieku różnych substancji ropopochodnych, które są bardzo szkodliwe dla środowiska. Naprawa aut bowiem nie zawsze ogranicza się do sprawdzenia systemu komputerowego, które dzisiaj montowane są w większości aut. Dlatego każdy warsztat przy odpływie ścieków do kanalizacji powinien, a właściwie nawet musi zamontować separator tłuszczów ropopochodnych. Te substancje bowiem nie mogą dostać się do ogólnych ścieków, do których spływa woda po deszczach, roztopach śniegowych czy fekalia z toalety. Nie ma też znaczenia czy warsztat jest mały czy duży, w każdym bowiem odprowadzane są ścieki i w każdym może dojść do wyciekania różnego rodzajów smarów czy olejów, albo też innych substancji ropopochodnych. Takie urządzenia są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu nie potrzebujemy go dziennie obsługiwać, by rozbijało tłuszcze na drobniejsze drobinki. Separator montuje się na własny koszt, jest to jednak inwestycja w środowisko, które jest niezbędne do normalnego funkcjonowania każdego człowieka.

Dodaj komentarz