Ekologia a przedsiębiorczość

Od szeregu lat coraz większą uwagę zwraca się na prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem przyrody, zasobów odnawialnych i ogólnie zachowaniem zasad ekologii. Czasami przestrzeganie ich przez firmę jest promowane, coraz częściej przedsiębiorstwa mają bardzo rygorystycznie, narzucone standardy ekologiczne, a nieprzestrzeganie ich skutkuje wysokimi karami. Postawy proekologiczne mogą też być premiowane przez klientów firm. Związane jest to z coraz większą świadomością ogółu społeczeństwa i celowym wybieraniu przez nich towarów czy usług, które są bardziej przyjazne środowisku. Choć oczywiście efekt może być zupełnie przeciwny, produkty ekologiczne częściej są droższe, co powoduje, że klienci rezygnują z nich. Jak widać wzajemne stosunki pomiędzy ekologią, ekonomią a społeczeństwem są bardzo złożone, przenikają się wzajemnie na wielu różnych płaszczyznach i wymagają rozpatrywania a różnych stron i punktów widzenia. Aby w pełni można mówić o prowadzeniu gospodarki nastawionej na szanowanie zasobów i ekologię konieczne jest wyedukowanie w tym względzie i społeczeństwa i przedsiębiorców, a także współpraca wyżej wymienionych z rządem i wspieranie przez władze zachowań proekologicznych.

Dodaj komentarz