Czym naprawdę zajmuje się ekologia?

 

Słysząc o ekologii wyobrażamy sobie aktywistów pikietujących na ulicach i przywiązujących się do przeznaczonych na ścięcie drzew. Pytani, czy robimy coś dla środowiska, najchętniej zmieniamy temat. Jednak czym tak naprawdę jest ekologia i czemu służy?

Z definicji jest to nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmami żywymi oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Jako samodzielna dziedzina wiedzy pojawiła się w XIX wieku. Jednak jej badaniem zajmowali się już starożytni. Mianem tym, najprościej mówiąc, określić można naukę o porządku i nieporządku w przyrodzie. Ekolodzy zajmują się również badaniem przyczyn i skutków zachwiania tego biologicznego ładu. Przedrostek „eko” kojarzy nam się z czymś zdrowym, wyprodukowanym w zgodnie z naturą. Ekologia dba o to, aby świat rozwijał się w zgodzie z prawami przyrody. Ekologiczne uprawy, żywność, a nawet ubrania to coś, do czego mamy zaufanie i co chętnie wprowadzamy do swojego życia. Boimy się za to wszelkiego rodzaju ingerencji w naturę, takich jak na przykład modyfikacje genetyczne.

Ekologia jest dziedziną wiedzy dbającą o prawidłowe funkcjonowanie naszej planety. Bez niej środowisko naturalne ulegało by wyniszczaniu o wiele szybciej, niż w chwili obecnej. Warto jednak zastanowić się, co samemu robi się dla naszej planety.

Terminy i podziały w ekologii

 

Pod terminem ekologia może też się kryć cel ochrony przyrody. Jednym z nich jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemu. Kolejnym zachowanie różnorodności gatunkowej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody, przywracanie do staniu właściwego zasobów i składników przyrody. W ekologii częstym terminem też jest biocenoza. Może być także biocenoza leśna i jest to wtedy kompleks roślinności charakterystyczny dla konkretnego kontynentu geograficznego. Na takim terenie panuje ogromny udział drzew które rosną w zwarciu połączonym ze światem zwierzęcym oraz przeróżnymi innymi czynnikami przyrody nieożywionej. Lasy można dzielić na przeróżne sposoby w zależności od klimatu. W skrócie lasy można podzielić na lasy strefy równikowej, strefy zwrotnikowej, podrównikowej, podzwrotnikowej oraz strefy umiarkowanej. Ze względu na przynależność geograficzną i skład lasu możemy je podzielić na iglaste, liściaste, mieszane. Ze względu na zagospodarowanie możemy je podzielić na lasy ochronne, gospodarcze, odroślowe. Lasy ochronne to lasy pełniące funkcję pozaprodukcyjną i wiąże się ona szczegółowo z ochroną gatunków.

Główne cele ekologii

 

Ekologia przede wszystkim zajmuje się badaniem powiązań pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym. Jeśli chcemy ja opisać jak najbardziej ogólnie to jest nauką o porządku i nieporządku występującym w przyrodzie wraz z konsekwencjami. Samo pojęcie ekologia było i jest używane w bardzo szerokim kontekście. Jednym z pojęć używanych w ekologii jest populacja. Jest to zespół organizmów pochodzących z jednego gatunku i żyjących w tym samym czasie w danym środowisku. Ponadto organizmy te w jakiś konkrety sposób wpływają na siebie. Zdolne są również do płodnego potomstwa. Populacja dzieli się na kilka charakterystycznych cech którymi jest: rozrodczość, śmiertelność, obszar występowania, zagęszczenie populacji, liczebność, struktura płci i wieku, struktura socjalna, strategia życiowa, dynamika liczebności. Ekologia ma bardzo wiele podejść do jej definicji. Między innymi Ernst Haeckel powiedział, że poprzez ekologię rozumiemy wiedzę powiązaną z ekonomiką natury, zaś Eugene Odum powiedział, że ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu natury. Określenie „ekologia” często jest używane w języku potocznym i nie ma sprecyzowanego znaczenia i nie zawsze jest związana z nauką.

Biocenoza w ekologii

 

Ekologia jest bardzo rozbudowaną nauką i jest niezwykle obszerna. Jednym z pojęć ekologii jest biocenoza. Jest to zespół populacji organizmów roślinnych, mikroorganizmów oraz organizmów zwierzęcych danego środowiska, lecz należących do różnych gatunków. Biocenoza w ekologii tworzy środowisko fizyczne czyli ekosystem. Biocenozy najczęściej są naturalne i jest to przykładowo sawanna, las, jezioro. Lecz są też biocenozy sztuczne takie jak park czy ogród. Biorąc pod uwagę biocenozę naturalną jej wyżej wymienionym przykładem jest sawanna. Jest to trawiasta formacja roślinna położona na strefie międzyzwrotnikowej. Klimat tam jest niezwykle gorący i bardzo wyraźnie jest zaznaczona pora sucha. Trwa ona zwykle od 3 do 9 miesięcy. Następnym terminem w ekologii może być biosfera. Jest to strefa na Ziemi na jakiej zamieszkują organizmy żywe, w jakiej odbywają się przeróżne procesy ekologiczne. Biosfera obejmuje także powietrze, ląd i wodę. Biosfera obejmuje wszystkie organizmy żyjące oraz ich powiązanie ze sobą. Biocenozy również dzielą się na agrocenozę i jest to biocenoza pół uprawnych, hylocenozę czyli biocenozę leśną, pratocenozę czyli biocenozę łąk i pastwisk, urbicenozę czyli biocenozę miasta.

Różne definicje ekologii

 

Ekologia to przede wszystkim nauka o strukturze oraz funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje sie także specjalnymi badaniami między organizmami i ich środowiskiem. Ekologia również podzielona jest na różne działy. Jednym z nich jest autekologia co oznacza ekologię organizmów i zajmuje się ona przede wszystkim badaniem oddziaływania środowiska na organizmy. Drugim działem jest synekologia. Zajmuje się ona przede wszystkim badaniem grup organizmów. Jest też ekologia ewolucyjna i bada ona stopnie ewolucji przyrodniczej. Ekologia także posiada różne jej definicje skonstruowane przez przeróżnych ludzi. Przykładowo Francesco Di Castri twierdzi, że ekologia jest nauką przyrodniczą, jaka wymaga spełnienia odpowiednich rygorów metodologii nauk przyrodniczych, a Russel Ackoff definiuje ekologię jako studium ekosystemów, otwarte na szerokie pole od fizjologii do biogeografii. Zaś Eugene Odum stwierdza, że ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu natury. Ekologia jest bardzo szerokim działem w którym możemy badać praktycznie wszystko co dzieje się w przyrodzie. W ekologii za najważniejsze pojęcia uważa się populację, biocenoze, ekosystem, krajobraz, biosfere oraz sukcjesje ekologiczną.

Samochody ekologiczne

 

Jeżeli nie wyobrażamy sobie z jakiś powodów zrezygnowania z przemieszczania się samochodem, wybierzmy te które wyrządzają mniej szkody środowisku, niż te tradycyjne. Na rynku dostępne sa teraz samochody ekologiczne, na przykład napędzane silnikiem elektrycznym. Silniki takie mają wiele zalet, jedną z nich, i bardzo ważną jest to ze są bardzo ciche i ‚czyste ekologiczne’ czyli nawet w dużej ilości są o wiele bardziej znośne dla otoczenia. Ważne są też koszty, a ceny energii elektrycznej są bardziej przewidywalne niż ceny gazu, czy ropy i nie są aż tak uzależnione od wydarzeń międzynarodowych. Koszty eksploatacji silników elektrycznych też są tańsze. Koszt przejazdu 100 km to koszt od 2 do 5 złotych, w zależności od prędkości pojazdu a także kosztu 1 kWh. Silnik elektryczny nie marnuje prądu, ponieważ jest w stanie go odzyskiwać go podczas hamowania. W sytuacji wypadku drogowego zmniejsza się ryzyko detonacji pojazdu, w wyniku czego pożaru, poparzenia się osób podróżujących. Dobrym wyborem jest np. Opel Ampera. Charakteryzuje się nie tylko orginalnym i futurystycznym wyglądem. Na zasilaniu akumulatorowym Ampera nie emituje do atmosfery żadnych spalin, a potem generator spalinowy wytwarza mniej niż 27g CO2/km. Po podłączeniu do stacji ładowania samochód może być naładowany nawet w ciągu 4 godzin. Elektryczna jazda jest bardzo efektywna kosztowo. Przejechanie jednego kilometra Oplem Amperą kosztuje tylko jedną piątą pokonania tej samej odległości typowym samochodem z silnikiem spalinowym.

Ekologiczny transport

 

Jednym z głównych powodów zanieczyszczenia środowiska jest emisja spalin do atmosfery, a przecież nie chcemy oddychać spaloną benzyną.. Jest kilka sposobów, nie tyle co by tego uniknąć, ale w granicach możliwości zminimalizować. Dnia 22 września każdego roku w Polsce obchodzony jest dzień bez samochodu. A gdyby robić sobie swój osobisty dzień bez samochodu częściej, a nie tylko raz w roku? jest wiele alternatyw dla samochodów. Gdy pogoda pozwala świetnym sposobem transportu jest rower, przy okazji dbamy o kondycje, i miło spędzamy czas podróży. Łatwo też uda nam się ucieczka od korków oraz zatłoczonych ulic miasta, szczególnie w godzinach szczytu, a o brak dróg rowerowych nie musimy się martwić, powstają one w bardzo szybkim tempie. Gdy musimy się gdzieś dostać, a nie nagli nas czas, superekologicznym sposobem na przemieszczanie się są po prostu nasze własne nogi. A chodzenie na spacer, na zakupy, do pracy czy do szkoły zapewnia nam przynajmniej minimalną dawkę aktywności, a przy tym jakie jest przyjemne. Gdy jednak przychodzi zima i musimy zrezygnować z roweru a i spacerowanie przestaje być przyjemnością pozostaje nam komunikacja miejska, chociaz przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń na pewno jest bardziej ekologiczny niż samochód osobowy. Na dłuższe trasy najlepiej wybierajmy PKP.

Jak ekologicznie żyć?

 

Po pierwsze najważniejsze jest oszczędzanie. Szczególnie wody, która wbrew pozorom nie jest nieograniczona, a bez wody nie ma życia. Chociaż szczególnie teraz, gdy za oknem jest upalne lato jest to bardzo ciężkie. Ale jest kilka przydatnych sposobów na oszczędzanie wody. Jeżeli nie jesteśmy wyjątkowymi brudasami to własnie w łazience największe ilośći wody się marnują, chociaż wcale nie muszą. Na początek powinniśmy upewnić się, że w naszej łazience nie ma żadnych przecieków, w rurach, przy kranach czy w spłuczce od toalety, a pralkę należy ładować do pełna. Prysznic też jest o wiele bardziej oszczędny od wanny, pod warunkiem, że podczas mycia stosujemy metode: namoczenie ciała, przy zakręconej wodzie mydlenie a później spłukanie. W kuchni też marnują się litry wody. Ze zmywarką taka sama zasada jak z pralką – powinna być załadowana do pełna. Do innych czynności możemy wykorzystać darmową wodę, mianowicie deszczówke. Może ona nam służyć do podlewania kwiatów, trawy, a po przefiltrowaniu jest idealna do sprzatania, mycia dywanów i wycierania kurzu. Ale nie tylko wodę należy oszczędzać, energia elektryczna też jest bardzo ważna, zawsze pamiętajmy o wyłączaniu światła gdy nie jest nam ono potrzebne, tak jak i sprzętów wymagających elektryczności.

Ekologia

 

Ekologia jest nauką zajmującą sie badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym, najogólniej mówiąc jest ona nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencji z tego wynikających dla człowieka i biosfery. Dzieli się ona na kilka działów, zakresów zainteresowań. Pierwszym zakresem ekologii jest autekologia ( ekologia organizmów ) i zajmuje się ona badaniem środowiska abiotyczmego i jego oddziaływanie na organizmy. Drugi dział zajmuje się badanie, całej grupy organizmów w biocenozach oraz zależnosci miedzy zbiorowiskami organizmow i ich siedliskiem. Dział ten to synekologia czyli ekologia ekosystemów. Ekologię dzieli się również ze względu na różnorodność metod badań, i wyróżnia się ekologię opisową, ekologię funkcjonalną, ekologię ewolucyjna i ostatnią – ekologię molekularną. W języku potocznym ekologia nie zawsze jest związana z nauką, odnosi sie do sozologii, czyli nauki o ochronie środowiska. Ochronę środowiska rozumiemy poprzez dbanie o nie, czyli własciwe wykorzystanie zasobów i składników które daje nam ziemia, odnawianie odnawialnych surowców, chronienie dziko występujących roślin oraz zwierząt, minimalizacja tworzonych przez człowieka zanieczyszczeń.

Ekologiczne manifestacje

 

 

Wiele osób próbuje dbać o nasze środowisko naturalne. Jednak tak mała liczba osób nie jest w stanie doprowadzić do jego poprawy. Z tego też względu organizowane są liczne manifestacje, które mają przekonać właścicieli instytucji, przed którymi się ona odbywa, do zmiany funkcjonowania tak, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Najczęściej takie manifestacje odbywają się pod wielkimi fabrykami lub też urzędami, i mogą trwać nawet kilka dni. Zapaleni ekolodzy posiadają ze sobą liczne emblematy, plakaty oraz tabliczki, które świadczą o chęci dbania o środowisko naturalne. Często również w ruch wchodzą łańcuchy, przez co ekolodzy próbują zakomunikować, że tworzą jedność razem z całą roślinnością świata. Jeżeli jacyś pracownicy fabryki lub też urzędu chcieliby przedrzeć się przez manifestacje, z całą pewnością zostaną naskoczeni przez pikietujących ekologów. Z tego też względu często na takie manifestacje wzywana jest straż miejska lub policja, która ma nie doprowadzić do napaści na pracowników instytucji. Są to jednak dosyć spokojne pikiety, które nigdy nie kończą się brutalnie. Ekolodzy za każdym razem mają jednak inne pomysły, dzięki którym chcą zmusić pracowników instytucji do zmiany swoich decyzji oraz zmniejszenia wytwarzania szkodliwych gazów i wypuszczania ich do środowiska.

Ekologiczne problemy

 

 

W całym kraju mamy wiele ekosystemów. Mieszka w nich wiele gatunków zwierząt oraz rośnie wiele gatunków roślin. Zdarzają się również problemy w funkcjonowaniu ekosystemów co jest często przyczyną ludzkiej działalności. W wielu krajach zbiorniki wodne i otwarte wody są coraz bardziej zanieczyszczone. Przez to ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, które nie są przystosowane do działania szkodliwych gazów oraz substancji. W związku z tym wiele gatunków roślin i zwierząt jest obejmowanych ochroną, a niektóre z nich są przetrzymywane w specjalnych ośrodkach w których się je rozmnaża, a tym samym zwiększa ich populację. Niektóre problemy ekologiczne ciągle przybierają na sile i nic nie wskazuje na to, żeby miały się w jakikolwiek sposób zmniejszyć. Przez to nasze środowisko coraz bardziej na tym cierpi, a niedługo wiele gatunków roślin czy zwierząt może wyginąć bezpowrotnie. Z tego też względu wszelkie problemy związane z ekologią są ogłaszane na szeroką skalę, mając nadzieję, że dotrze to do większej liczby społeczeństwa i sprawi, że nasze ekosystemy nieco odżyją. Są to jednak złudne nadzieje, jeżeli produkcja nadal będzie odbywać się w takim tempie i za pomocą tak szkodliwych dla środowiska substancji.

Wszędzie zielono

 

 

Na całym świecie jest wiele łąk oraz lasów. Niektóre z nich są jednak karczowane, aby na ich miejscu powstały wielkie biurowce oraz osiedla. Z tego też względu na całym świecie jest coraz mniej zieleni, a tym samym większe zanieczyszczenie całego świata. To dzięki roślinom mamy czyste powietrze, a im jej mniej, tym bardziej dominuje powietrze zawierające szkodliwe gazy. W każdym kraju są jednak miejsca, które przesycone są zielenią. Są to najczęściej miejskie parki, jak również lasy i puszcze, które są pod ochroną. Osiedla, które powstają na terenach, gdzie kiedyś były lasy, również posiadają sporo zieleni. Często drzewa, które są silne, a nie przeszkadzały w budowie są zostawiane, dzięki czemu jest zapewniona chociaż cześć osiedla wraz z zielenią. Jeżeli jednak wszystkie drzewa i krzewy zostały usunięte wówczas dookoła bloków sadzone są nowe. Z całą pewnością trochę potrwa, zanim te drzewa osiągną rozmiary roślinności, jaka rosła w tym miejscu poprzednio. Jeżeli jednak wybieramy życie w mieście musimy się przyzwyczaić do mniejszej ilości roślinności. Jeżeli chcemy mieszkać w okolicach pól i lasów, wówczas warto przenieść się nawet kilkadziesiąt kilometrów od wielkiego miasta. Nic jednak nie daje nam gwarancji, że również i w tym miejscu za kilkanaście lat nie powstaną wielkie budowle, a roślinność wokół nie zostanie zlikwidowana.

Ekologia na studiach

 

 

Kierunków studiów coraz bardziej przybywa. Większość z nich posiada bardzo podobne przedmioty, jednak zupełnie na różnym poziomie. Spora liczba kierunków studiów posiada również ekologię, co często zupełnie nie ma związku z kierunkiem studiów. Być może nam mogłoby się tak wydawać, jednak, jeżeli znajdzie się choć jeden element naszych studiów pasujący do ekologii, wówczas taki przedmiot znajdzie się na liście przedmiotów na naszym kierunku. Na ekologii dowiemy się o wielu gatunkach roślin oraz zwierząt, które możemy spotkać w naszym kraju. Dowiemy się również, które z nich są zagrożone, i o których byt trzeba szczególnie dbać. Dowiemy się również czym jest ochrona środowiska i jak można pomóc naszym ekosystemom w normalnym funkcjonowaniu. Dowiemy się również co przyczynia się do powiększania się dziury ozonowej oraz jaki wpływ na ekosystemy ma segregowanie śmieci, działalność fabryk oraz miejskie spaliny. Musimy jednak wykonywać notatki, gdyż mimo, że ten przedmiot nie jest zbyt dobrze powiązany z kierunkiem naszych studiów, to jednak będziemy mieli z tego przedmiotu na koniec semestru egzamin. Jego ocena wlicza się do naszej średniej, a nie zaliczenie egzaminu skutkuje poprawką lub też koniecznością ponownego uczęszczania na ten właśnie przedmiot.

Sortowanie odpadów

 

 

Zużywając różne produkty, pozostawiamy po nich opakowania. Dotyczy to zarówno produktów spożywczych, środków czystości, czy opakowań po urządzeniach. Ich piękne kolorowe kartoniki, puszki i pudełka plastikowe, są wrogiem środowiska naturalnego. Wytworzone przez człowieka, rozkładają się w ziemi przez setki lat, uwalniając do niej szkodliwe substancje w wyniku ich degradacji. Wpływają one niekorzystnie zarówno na drobnoustroje żywiące się cząsteczkami obecnymi w glebie, jak i na rośliny, które wchłaniają składniki gleby wraz z wodą, aby rosnąć i rozwijać się. Spalenie wszystkich śmieci na wysypisku jest jednak niemożliwe, gdyż wywołalibyśmy emisję spalin do atmosfery, tym samym skazując się na ich wdychanie. Ekolodzy doradzają więc sortowanie odpadów. Od kilku lat przy większych skupiskach mieszkalnych umieszczane są pojemniki przeznaczone do tego celu. Rozdzielanie odpadów i sortowanie ich, umożliwia wtórne przetworzenie, dzięki czemu problem składowania i rozkładu znika. Wtórne wykorzystanie surowców jest jedyną nadzieją na to, aby uchronić środowisko przed zagładą, wywołaną działalnością człowieka w świecie. Nadmierna urbanizacja spowodowała bowiem w ostatnich latach duże zniszczenia.

Recykling

 

Od kilku lat na dobre zadomowił się u nas recykling. Jeszcze kilka lat temu nikt nie zwiedzał co to jest i jak to wygląda, ale dzisiaj wszystko się zmieniło. Nie mamy być z czego dumni sami nie dojrzeliśmy na tyle żeby zacząć dbać o ekologie to przepisy Unii Europejskiej wymusiły na nas takie działania. Dlatego nawet na wsiach w głównych punktach pojawiły się specjalne kosze dla plastikowe butelki. Nie musimy ich już palić, a tym bardziej wyrzucać do lasu. Czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają. Następne pokolenie będzie już bardziej przystosowane, bo będzie już żyło w świecie gdzie się poddaje utylizacji odpady, albo idą na przemiał i do ponownego wykorzystania. W krajach zachodnich tego typu działania są zakorzenione w społeczeństwie od bardzo dawna. Tam wiedzą, że trzeba dbać o swoje lasy i swoją przyrodę dlatego wolą drzewo brać z naszych lasów. Swoje drzewa i lasy zostawiają, bo im po prostu ich szkoda. My je wycinamy ile się da i jeszcze się cieszymy, że jest zarobek i coraz większy zbyt.

Oszczędzanie wody

 

 

Większości z nas ekologia kojarzy się z nie wyrzucaniem śmieci do lasu i wrzucaniem papierka do kosza. Jak się okazuje ekologia to przede wszystkim oszczędność tego co nam daje matka natura. Jeśli chodzi o wodę to byłoby dobrze gdybyśmy się wreszcie obudzili i zrobili wszystko żeby któregoś pięknego dnia nie zabrakło nam dla naszych dzieci i wnucząt. Robimy na razie wszystko żeby właśnie do tego doszło. Na całym świecie ludziom zaczyna brakować wody pitnej i nie widać żeby te źródła, z których korzystali nagle chciały się odnowić. Niestety wszystko się kiedyś kończy, a my w naszym kraju od lat jesteśmy bardzo rozrzutni. Nalewamy sobie pełne wanny wody, bo chcemy się wykapać. Jeśli rodzina liczy sobie cztery osoby to idzie wanna za wanną. W Afryce ludzie piją gorszą wodę niż ściek, a my jeszcze na naszą narzekamy, że za zimna czy za twarda. Tak być nie powinno, bo to nas zaprowadzi do tragedii. Człowiek bez wody nie będzie długo żył i zaczną się o nią wojny. Oszczędzajmy ją już dzisiaj, a nie będzie takiego scenariusza.

Elektrownie wodne

 

Elektrowni wodnych w naszym kraju jest coraz mniej. Dawniej w wielu miejscach można było spotkać młyn, który nie dość, że zajmował się mieleniem mąki to jeszcze produkował prąd. Dzisiaj wydaje się to niezbyt dobrym pomysłem dla osób zajmujących się energetyką. Zresztą nasze przepisy są tak skonstruowane, że nie opłaca się mieć przy domu własnego wiatraka czy elektrowni wodnej. Woda ma niesamowitą siłę i jeśli turbina będzie podłączona pod duże koło to naprawdę nie musi się to szybko obracać żeby były z tego efekty. Wiadomo, że wyprodukowanie prądu jest bardzo kosztowne i mało ekologiczne. Niestety na to nikt nie zwraca uwagi, bo najbardziej liczy się to, że ktoś zarabia. Zwłaszcza na terenach górskich można byłoby zamontować wiele takich turbin wodnych. Może za kilka lat ktoś wreszcie pchnie ten temat ku lepszemu, ale na razie możemy tylko poczytać ile to takie turbiny wodne dają i jakie są zbawienne dla środowiska. Inne kraje już dawno zaczęły budować takie urządzenia i dzisiaj się tylko cieszą z efektów.

Dbanie o środowisko

 

Każdy z nas niewielkim nakładem fizycznym może mieć duży udział w dbaniu o środowisko naturalne, które go otacza. Jedziesz do lasu na grzyby nie zostawiaj tyle śmieci. To nie jest śmietnik tylko las. Będziesz chciał tam jeszcze wrócić i co będzie Ci przyjemnie, kiedy w koło będą butelki, torebki i inne śmieci? Wtedy nagle zaczynamy narzekać jak to się ludzi zachowują. Można zrozumieć, że nie ma kosza, bo to u nas norma, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby tą małą kupkę śmieci zabrać ze sobą. Korona z głowy jeszcze nikomu z tego powodu nie spadła. Dbajmy o naszą przyrodę, bo jeśli wszystko zniszczymy to pozostaną nam tylko programy telewizyjne, na których widać czyste rzeki i czyste lasy. Człowiek prze do przodu i nie myśli o tym co robi. Najważniejsza jest pogoń za pieniądzem, a środowisko to coś co nas nie dotyczy. Jest to bardzo błędne podejście do życia, bo zatruwanie środowiska zatacza coraz większe kręgi i przyjdzie wreszcie do naszego domu. Wtedy będziemy wielce zaskoczeni i obrażenia na wszystkich, że nikt o to nie dbał.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Polacy powoli dojrzewają do myśli, że natura jest równie ważna jak ich całe życie i że ma na nie bardzo duży wpływ. Nie można powiedzieć, że od razu wszystko robimy dobrze, ale staramy się to robić. Przede wszystkim coraz mniej osób wypróżnia swoje szamba na pole, albo do rowu. Kto buduje nowy dom musi mieć odpowiednie odprowadzenie ścieków. Dobrym pomysłem jest ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej koszt jest niewielki, a ma ona same zalety. W wyniku procesów, jakie zachodzą wewnątrz zbiornika tworzy się woda, którą można wylać na ogródek i osad. Z tym, że po osad musi przyjechać specjalny samochód, który go wyciągnie ze zbiornika. W zależności od ilości osób zamieszkujących dom robi się taką akcję raz na kilka lat. Ceny takiego rodzaju szamba z biegiem lat bardzo zmalały. Dawniej było ono przeznaczone tylko dla ludzi bogatych, a dzisiaj nie dość, że jest tańsze to można dostać dofinansowanie z gminy. Jak widać takie szambo ma same plusy i warto rozważyć jego budowę na swojej działce.

W zgodzie z naturą

 

Dla dzisiejszych ludzi najważniejsze są pieniądze. Nie ważne jakimi sposobami do wszystkie dochodzą, bo liczy się tylko kasa, kasa, kasa. Niszczą wszystko co spotkają na swojej drodze i nie zastanawiają się co będzie jutro. Można żyć przecież nowocześnie, ale zgodnie z naturą. Wyrzucanie śmieci to lasu, niszczenie wszystkiego co nam staje na drodze nie jest wyjściem z sytuacji. Przecież trzeba coś zostawić naszym dzieciom, wnukom. Jakoś dzisiaj nikt o tym nie myśli, a życie traktujemy w taki sposób jakby jutra miało nie być. Tłumaczenie ludziom, że nie wolno tak wszystkiego niszczyć nie daje efektów. W krajach bardziej cywilizowanych przyroda ma większe prawa niż u nas. Niestety tylko wysokie kary nawet za mały papierek na chodniku są wstanie nauczyć nas Polaków odrobiny szacunku. Cieszymy się, że sprzedajemy drewno z naszych lasów do innych krajów w Europie. Mamy na tym bardzo duży zarobek i to jest najważniejsze. Tylko dlaczego kraje Skandynawskie, które mają mnóstwo lasów biorą drzewo od nas? Nie chcą niszczyć swojego.

Ochrona środowiska

 

Wiele osób mówi jaka to ważna jest dla nas wszystkich ochrona środowiska. Rzuca się jakieś slogany, które nie mają najmniejszego pokrycia w czynach. Bardzo często osoby, które zajmują się ekologią tak naprawdę robią to dla pieniędzy. Jeśli ekolodzy wchodzą na jakiś teren żeby protestować to tak naprawdę chcą ugrać coś dla siebie. W Łodzi była bardzo głośna afera, która dotyczyła pewnego duże supermarketu. Ekolodzy protestowali do czasu aż dostali milion złotych łapówki. Jak widać pieniądze są wstanie załatwić wszystko. Wtedy nie liczą się zagrożone gatunki roślin czy zwierząt. To jest smutny obraz polskiej ochrony środowiska. Jeśli coś nie będzie przynosiło dochodu to ekolodzy nawet się tam nie pojawią, a my na pewno w mediach nie usłyszymy o ich wielkich akacjach. Nie może też być tak, że życie ludzkie jest stawiane ponad jakiś zagrożony gatunek drzewka. To częsty obraz i można powiedzieć, że jest z tego niezła parodia. Wszystko ma swoje miejsce na świecie i do wszystkiego trzeba należycie podchodzić.

Śmieci

 

Problem ze śmieciami mają ludzie na całym świecie. Produkujemy takie ilości śmieci, że trudno to wszystko policzyć. Dobrze, że ktoś wymyślił segregację odpadów to trochę ta ilość się zmniejszyła, ale mimo wszystko jest to nadal o wiele za mało. Dawniej mieliśmy opakowania wielokrotnego użytku. Wodę i soki kupowaliśmy w szklanych butelkach. W sklepie spożywczym kupowało się specjalne naboje do syfonu. Wystarczył sok i już mieliśmy wodę jak z saturatora. Dzisiaj wszystko mamy w plastiku. Kupujemy wodę w plastiku, margaryna w plastiku. Dostajemy kiełbasę w foliówce. To wszystko wymaga utylizacji, a to kosztuje. Powrót do tego co było będzie bardzo trudny. Dlatego właściwie jesteśmy w błędnym kole, z którego nie ma wyjścia. Co zrobić jeśli dla człowieka liczy się jego własne ja?
Tak naprawdę jutro jest mało istotne. Najważniejsze, że dzisiaj możemy się cieszyć nowym telewizorem, napojami w lodówce. Jutro będziemy się martwić co z tymi śmieciami zrobić. Tylko, że jutro może być zdecydowanie za późno.

Zanieczyszczenia

Człowiek w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zanieczyścił praktycznie wszystko co tylko mógł. Powietrze nie ma już tego samego zapachu i co gorsza lepiej nie będzie. W miastach jest tyle samochodów, że nie ma czym oddychać. Wielkie metropolie potrafią być zamykane na jakiś czas, bo smog unosi się na kilometry w górę. Niestety taka jest cena rozwoju, ale czy tak powinno być? Człowiek jak zwykle idzie po najłatwiejszej linii oporu, a na tym cierpią wszyscy. Robi się hybrydowe samochody, a produkcja akumulatorów do niech zniszczyła setki kilometrów ziemi, na których stoją fabryki. Niby jest to ekologiczne, ale jak zobaczymy zdjecia z tamtych rejonów to zdecydowanie lepiej jeździć na paliwo. Zamiast inwestować w elektrownie wiatrowe stawiamy kolejne elektrownie atomowe, która w razie wybuchu są wstanie zniszczyć wszystko co się pojawi na drodze. Człowiek musi sobie uświadomić, że życie na ziemi nie kończy się za rok. Inne pokolenia też chciałby mieć czyste powietrze i chciałyby widzieć słońce.

Nauka ekologii

 

Każdy człowiek powinien nauczyć się jak żyć ekologicznie. Nie jest to łatwe zważywszy na nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, ale coś trzeba w tym kierunku zrobić. Każdy z nas chce sam decydować o swoim losie, ale to nie jest możliwe. Trzeba też zacząć martwić się o to jak będą żyły nasze dzieci i ich dzieci. Jeśli nie opamiętamy się i nie zaczniemy zwracać uwagi na ekologię to źle się to dla nas skończy. Oszczędzajmy wodę, bo coraz częściej dochodzą do nas słuchy, że może jej zabraknąć. Powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone, a to wiąże się z zanieczyszczonymi uprawami. Krowy jedzą zanieczyszczoną trawę i dają takie samo mleko. To może się dla nas mieszkańców ziemi bardzo źle skończyć. Cały czas pędzimy przed siebie nie zwracając uwagi na to co się dzieje. Kiedy obudzimy się ze snu zimowego może być już za późno. Uczmy nasze dzieci, że planeta jest bardzo ważna. Nie wyrzucajmy śmieci, nie marnujmy wody, nie marnujmy jedzenia. To wszystko kiedyś się na nas zemści i będziemy bardzo zaskoczeni.

Segregacja śmieci

 

 

Ekologia bardzo często kojarzy nam się głównie z segregacją śmieci. Oczywiście jest to bardzo ważne żeby segregować śmieci. Robią tak wszyscy ludzie w cywilizowanych krajach. Niestety w naszym kraju wygląda to całkiem inaczej niż wydaje się to być. Głównie chodzi o to, że na naszych osiedlach są specjalne pojemniki do segregacji. Wszystko zaczyna się bardzo dobrze, ale tutaj pojawia się problem. Po te pojemniki jedzie jeden samochód, który wszystko wysypuje do jednego i nie patrzy, że była selekcja na szkło, plastik czy papier. Na pytanie dlaczego tak robią odpowiadają, że nie opłaca im się teraz kupować takiego samochodu który ma osobne kontenery bo bardziej opłaca im się segregacja na miejscu. Śmiało można powiedzieć, że takie rzeczy dzieją się tylko w Polsce. W normalnym kraju firma, która by robiła takie rzeczy miałaby bardzo poważne problemy z prawem. Tutaj jest to na porządku dziennym i nikt nikomu nie robi z tego powodu wyrzutów. Gonimy Europę, ale w niektórych pomysłach, a raczej ich wykonaniu gonimy Afrykę. Po co my mamy segregować śmieci skoro im się nie opłaca tego zabierać w takiej formie jak powinno się to robić. Trudno będzie znaleźć kraj o podobnym podejściu do ekologii.